Menu

Month: December 2021

ประสบการณ์ขนหัวลุก

Isla-de-Las-Munecas

Isla-de-Las-Munecas อิสลา ดิ ลาส มูเนเคส หรือ เกาตุ๊กตาผีแห่งเม็กซิโก เกานี้เต็มไปด้วยพลังงานที่เหมือนมีชีวิต ทั้ง ๆ ที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลย มีเพียงตุ๊กตาหน้าแปลกหน้าแปลกตาประหลาดห้อยอยู่ตามต้นไม้ ตามต่ำนานเล่าว่ามีนักพรตคนหนึ่ง พยายามที่จะหาศพเด็กผู้หญิงที่จมน้ำตายที่นีขึ้นมาทำพิธี แตาหาอย่างไรก็หาไม่พบ จนกระทั่งมาถึงช่วงฤดูแล้ง คลองแห่งนั้นก็แห้งสนิทไม่เหลือน้ำ เขาจึงกลับไปหาศพของเธออีกครั้ง แต่พบเพียงตุ๊กตาน่ากล้ว 1 ตัวอยู่ที่ก้นบ่อเขาจึงนำตุ๊กตาตัวนั้นกลับมาที่บ้านและนำไปแขวนบนตันไม้ และเริ่มนำตุ๊กตามาไว้บนกาะโดยแขวนมันไว้ตามต้นไม้ทุกตันเพราะเชื่อว่ามันคงจะทำให้ริญญาณของหนูน้อยไม่หงา กระทั่งต่อมาก็เสียชีวิตอย่างปริศนาซึ่งวันที่มีคนพบศพเข้านอนคว่ำหน้าอยู่ในน้ำรคลองเดียวกันนั้นเอง ชาวบ้านที่มาหาปลาให้บริเวณเกาะก็มักจะได้ยินเสียงร้องโหยหวน เหมือนกับว่ามีผีนับร้อบ ๆ สิงสู่อยู่ในตุ๊กตาบนเกาะแห่งนี้เพชร…

เครื่องรางของขลัง ช้องหมูป่า

ช้องหมูป่า

เครื่องรางของขลัง ช้องหมูป่า มหาอุด หนังเหนียว ช้องหมูป่า มีความเชื่อและที่มาแตกต่างกันออกไป บางเชื่อกันว่า ช้องหมูป่า เป็นเส้นขนพิเศษของหมู่ป่าที่ขึ้นอยู่บริเวรตัวของหมูป่า โดยเฉพาะที่บริเวรหัวหรือหว่างคิ้วของมันมีความยาวเป็นพิเศษ นักไสยศาสตร์เชื่อกันว่า เป็นของขลังชนิดหนึ่งที่มีอิทธิฤทธิ์ด้านคงกระพันมหาอุต ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเชื่อว่า ช้องหมูป่า คือ ขนที่ยาวเป็นพิเศษของหมูป่า โดยเฉพาะหมูโทน ซึ่งหมายถึงหมูตัวผู้ที่ชอบหากินอยู่ตัวเดียวอย่างทรนง มันจะมีขนเหนือสันหลังขึ้นมาถึงโหนกคอยาวเป็นพิเศษเหมือนหางเปียย้อยลงมาตรงหน้าผากยาวจนถึงปากของมัน หมูป่าจะคาบช้องของมันเอาไว้ตลอดเวลา โดยพันเอาไว้กับเขี้ยวด้านหนึ่ง เชื่อกันว่าช้องหมูป่าแบบนี้มีความคงกระพันมหาอุต คุ้มครองทั้งหมูที่เป็นเจ้าของช้องและคนที่มีช้องหมูป่าไว้ครอบครอง ส่วนความเชื่อของกลุ่มหลังสุดนี้พิสดารน่าสนใจมาก เชื่อกันว่า ช้องหมูป่าเป็นขนที่ขึ้นอยู่บริเวรลูกอันทะหมูป่าหรืออาจเรียกว่า ขนเพชรของหมูป่า จัดเป็นขนลักษณะพิเศษเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วหมูป่าโทนที่ชอบออกหากินตัวเดียวไม่เกรงกลัวใคร จะใช้ปากและฟันเลียและกัดขนของมันมาไว้ในปากตหวัดและเคี้ยวด้วยน้ำลายจนขนรวมตัวกันเป็นวง